Cpp so pravila, s spoštovanjem katerih je zagotovljena varna vožnja v cestnem prometu. Cestni promet je promet vozil in vseh ostalih udeležencev na javnih in ne kategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet. Cpp nas uči osnov, znanje pa bogatimo z vsakim novim prevoženim kilometrom. Prometna pravila so se razvijala in spreminjala skozi