Rešetke za govedo uporablja veliko Slovencev

Rešetke za govedo so v Sloveniji izredno prodajane, saj se veliko Slovencev posveča ravno govedoreji. Poznavalci pravijo, da je govedoreja poglavitna slovenska kmetijska veja. Čeprav veliko ljudi tega ne ve, imamo v Sloveniji izredno dobre pogoje za vrejo govedi. Pohvalimo se lahko s primernim podnebjem, ki ugodno vpliva na rast in razvoj ter seveda tudi na počutje živali. Zanimivo pa je, da imamo odlične talne razmere, ki kravam omogočajo dovolj krme. 

Rešetke za govedo se tako uporabljajo le v notranjosti hlevov. Če krave gojimo vsaj nekaj mesecev na prostem, ne bodo tako bistvene. Ker imamo na voljo ogromno planin in ugodnega kraškega sveta, se krave v Sloveniji brez težav gojijo na prostem in tako kmetu zmanjšajo stroške. 

Rešetke za govedo so torej najbolj prodajan artikel pri rejcih govedi, saj imajo največji kmetje in hlevi tudi več kot sto glav živine. Če omenimo še en razlog za tako množično posvečanje govedoreji, moramo omeniti predvsem vsestransko uporabnost goveda. Če gojimo govedo, bomo zagotovo prodali meso ali pa mleko, kar e zadosten razlog, da se odločimo ravno za to panogo. 

Hlevska oprema za govedo za avtohtone pasme

Hlevska oprema za govedo mora biti vedno prilagojena tipu govedi, ki ga redimo. Če se odločimo za rejo avtohtonih pasem, bomo morali upoštevati njihov način življenja in njihove potrebe. Znano je, da so avtohtone pasme relativno nezahtevne in jih imajo zato Slovenski rejci radi. Je pa res, da dajo občutno manj mesa in mleka, kot tiste, ki so bile načrtno vzgojene in ustvarjene. 

Hlevska oprema za govedo se razlikuje tudi glede na starost govedi. Ko imamo še teleta, potrebujemo drugačno krmo in pripomočke za vzrejo. Pri odraslih govedih pa je potrebna zopet popolnoma nova oprema. 

Hlevska oprema za govedo vključuje tudi naprave za molzenje molznic. Če imamo veliko krav v hlevu, jih namreč ne bomo uspeli molsti na roke.