Vodovodni priključki so namenjeni odjemu vode iz vodovodnega omrežja

Vodovodni priključek se uporablja za odjem vode iz vodovodnega omrežja za interno uporabo. Priključki so lahko stalni ali pa samo začasni. So priključna garnitura s spojno cevjo od sekundarnega vodovodnega omrežja do vključno obračunskega vodomera z vsemi grajenimi elementi.

Vodovodni priključki stavb na javni vodovod morajo biti izvedeni v skladu z občinskim odlokom o oskrbi s pitno vodo, pravilnikom za projektiranje ter uporabo javnega vodovodnega sistema.

Izdelava vodovodnih priključkov

Preden se vodovodni priključki izvedejo, morajo lastniki objektov pridobiti dovoljenje za priključitev na javno vodovodno omrežje. Ko prejmejo pisno vlogo za izvedbo, je treba priključek v 30 dneh izdelati.

Vodovodni priključki se izvedejo, ko se preveri, da so bila predhodno izvedena vsa gradbena dela na način, kot določa pravilnik. Kasneje je treba primerno poskrbeti tudi za obnove in vzdrževanje hišnih priključkov. 

Hitra in kakovostna Izdelava hidravličnih cevi

Hidravlične cevi uporabljamo za upravljanje pritiska ter pretoka tekočine. So ključni elementi pravilnega ter varnega delovanja hidravlike. Pri izbiri takšne cevi je treba paziti na to, da izberete pravi tip za predvideno uporabo. Izdelava hidravličnih cevi po meri vam je na voljo v številnih podjetjih, ki jih lahko najdete tudi na spletu.

Sicer pa so vam hidravlične cevi na voljo v številnih oblikah ter materialih. Izbira ustrezne vrste je odvisna od številnih dejavnikov, na primer od okolja, v katerem boste cev uporabljali, od uporabe same cevi, od vrste cevi.

Izdelava hidravličnih cevi iz različnih materialov

Hidravlične cevi so lahko narejene iz različnih vrst materialov, na primer iz silikona, kovine, termoplastike, kompozitnih materialov.

Vsekakor je najbolj priljubljena izdelava hidravlične cevi iz gume. Gumijasta hidravlična cev je priljubljena predvsem zato, ker ima zmožnost upogibanja. Prav tako ima trajno fleksibilno življenjsko dobo, pripisujejo pa ji tudi korozijsko ter kemijsko odpornost. Hidravlična cev iz gume ne nazadnje prenese tudi precej visoke temperature.