Blagovne znamke so pomemben element podjetja

Vsako podjetje ima cilj, da ga ljudje že na daleč prepoznajo in da so znani po svoji kvaliteti. Da to lahko dosežejo, je potrebno marsikaj. Toda, kako lahko podjetje postane prepoznavno? Možnosti je nešteto. Ena od izjemno dobrih možnosti pa je tudi blagovna znamka. Blagovne znamke so namreč znaki, ki se uporabljajo v trgovanju za identifikacijo proizvodov. Znamka podjetja je torej simbol, po katerem je podjetje prepoznavno. Po njej se tudi razlikujejo od ostalih podjetij oziroma konkurence.

Blagovne znamke je seveda potrebno tudi zaščititi. To naredimo z ustrezno registracijo. Omejitev pri registraciji pa je zelo jasna. Blagovne znamke morajo biti opredeljene nedvoumno. V nasprotnem primeru namreč niti nam niti našim konkurentom ne bo povsem jasno, kaj zajemajo.

Obstaja več vrst znamk

Tisti, ki se na to področje spoznajo, vedo, da je blagovnih znamk lahko več vrst. Lahko gre za besedno znamko, figurativno znamko, oblikovno znamko, pozicijsko znamko in še bi lahko naštevali. Podjetje samo se odloči, kateri tip znamke je najbolj primeren za njih.

Inovacije – patenti – povezava z blagovnimi znamkami

Seveda je tovrstno področje močno povezano z inovacijami in patenti. Inovacija ali novost je torej nek nov pojav. Lahko gre za neko novo zamisel, idejo ali morda za nov tehnološki postopek, nov izdelek, predmet, ki ima nove funkcije. Vsako podjetje si zelo prizadeva, da bi imelo čim več inovacij. To bi potem lahko koristili tudi s svojo blagovno znamko.

Patent pa je po definiciji zakonsko zaščitena pravica gospodarskega izkoriščanja izuma, ki ga država dodeli imetniku patenta za določeno dobo.

Inovacije – patenti so torej povezana področja, ki se v nadaljevanju navezujejo lahko tudi na posamezno blagovno znamko določenega podjetja, ki mu prinese ogromen uspeh.