Ovire pri mednarodnem transportu

Z odpiranjem evropskih in svetovnih trgov tudi mednarodni transport ponuja obilo priložnosti za ambiciozne podjetnike. A tovrsten posel v vsakem primeru zahteva veliko skrbnosti in pozornosti – regulacije so namreč v različnih državah različne, treba je upoštevati vsako veljavno zakonodajo. Transport i logistika lahko že pri prečkanju ene državne meje prineseta veliko komplikacij, posebno mero pozornosti pa je treba nameniti uvozu iz tretjih držav. V vsakem primeru se moramo pozanimati, kako poteka carinjenje robe ter kateri dokumenti se v zvezi s tem zahtevajo.

Carinski postopki in stroški

Carinjenje robe se lahko izkaže za precej drago, po drugi strani pa se je možno s poznavanjem tega področja nekaterim stroškom tudi izogniti. Pametno je, da se transport i logistika opravlja v sodelovanju z izkušenim uvoznim partnerjem, ki ima izkušnje z mednarodnimi transporti, ali pa se vsaj vnaprej pozanimati kakšne so možnosti.

Pri tovorjenju blaga preko državne meje prideta v poštev predvsem dva postopka s povezanimi stroški. Najprej gre za storitev carinjenja, ki zahteva plačilo carinskih dajatev, potem pa še obračun davka na dodano vrednost, ki pogosto predstavlja znatno finančno breme oziroma vsaj nevšečnost. Od okoliščin je odvisno, kakšni bodo ti zneski, v nekaterih primerih pa se je možno izogniti tako carinskim dajatvam kot plačilu DDV.

Kljub možnostim, ki jih ponuja mednarodni transport i logistika, je torej pametno vnaprej dobro raziskati to področje. Že carinjenje robe lahko povzroči veliko sivih las, to pa je le ena izmed obveznosti, ki čaka špediterje. Morda bo bolje za uvoz zaposliti izkušenega partnerja.