Sodni prevod naj vsebuje prave izraze

Za dober sodni prevod v Ljubljani je na voljo veliko sodnih tolmačev. Ti morajo svoje delo opraviti skrbno in kakovostno ter dovolj hitro, da delo oddajo v časovnem roku, za katerega so se dogovorili s stranko. Sodni tolmač, ki opravil sodni prevod, pa mora biti tudi zaupanja vredna oseba, saj rokuje z dokumenti posameznika. Se morda sprašujete, zakaj se oseba, ki opravi sodni prevod, ne imenuje sodni prevajalec? Čeprav gre za prevajalca, ki prevaja uradne dokumente, je to hkrati oseba, ki zaradi obvladovanja določenega jezika oziroma kombinacije dveh jezikov ali celo več kot dveh jezikov sodeluje s sodiščem na sodnih obravnavah, in to tako, da simultano prevaja – tolmači – besede tujega posameznika, ki je del obravnave.

Sodni prevod je nujen, ko gre za tujca

Ena od nalog sodnega tolmača je tudi prevajanje raznih listin, predloženih na sodišču. Da lahko sodni tolmač kakovostno prevede te na sodišču predložene listine, mora imeti strokovno jezikovno znanje. Obvladati mora ustrezno izrazoslovje, ki je pravilno in natančno. Sodni tolmač je potreben takrat, ko posameznik, ki je v sodnem postopku, govori jezik, ki ni uradni jezik države, v kateri je to sodišče. Torej je sodni prevod nujen, ko je udeleženec v sodnem postopku tujec. Kako pa posameznik postane sodni tolmač? Sodni tolmač za sodni prevod v Ljubljani na ministrstvu uspešno opravi preizkus za to dejavnost, s čimer pridobi pravico, da prevaja uradne dokumente, ki so formalnopravno veljavni na vseh uradih doma in v tujini.

Sodni prevod v skladu z normami

Čeprav sodni tolmač za sodni prevod dobi pravico, da svojo dolžnost opravlja neomejen čas, ne pomeni, da za svoje delo ni odgovoren. Sodni tolmač sam odgovarja za kakovost in natančnost prevedenega besedila. Če sodni prevod ni opravljen odgovorno, lahko ima to škodljive posledice in takrat lahko minister za pravosodje sodnemu tolmaču odvzame pravico do opravljanja sodnih prevodov. Glede na to, da so besedila, ki jih prevaja sodni tolmač, povezana s pravom, mora sodni tolmač odlično poznati in obvladati izraze, ki se uporabljajo v pravu, saj mora biti v skladu z normami, ki so sprejete v državi, v kateri tolmač opravlja svoje delo.