Ali je za prevajanje cenik fiksen ali ne?

Ko gre za prevajanje cenik vsekakor predstavlja neke cene. Ampak, vedeti je treba, da za prevajanje cenik ni vedno fiksen. Namreč, to je v prvi meri odvisno od tega, kako obsežno je besedilo, v drugi za kakšno besedilo gre in v tretji, ceno tudi določa vsako podjetje drugače. Nekateri imajo za prevajanje cenik morda fiksen, spet drugim pa cene variirajo glede na besedilo ali pa tudi jezik v ali iz katerega želimo besedilo prevesti.

Vidimo torej, da je za prevajanje cenik lahko zelo različen glede na to, da je toliko variabilnih dejavnikov. Je pa vsaj po navadi tako, da imajo podjetja za prevajanje cenik sestavljen tako, da so na njem naznanjene osnovne cene, ki pa lahko odstopajo.

Zakaj za prevajanje cenik lahko odstopa?

Povedali smo že, v kakšnih primerih se za prevajanje ceniki lahko razlikujejo. Namreč, sama cena je odvisna od tega, kdo je prevajalec in kakšen prevod želimo mi kot stranka, sploh izvesti. Omenili pa smo tudi že, da se za prevajanje ceniki določajo tudi glede na to, iz katerega oziroma v kater jezik želimo določen dokument prevesti.

Namreč, če vzamemo za primer neko osnovno ceno petnajstih evrov, ki nam jo podjetje ali prevajalec postavi za avtorsko stran s tisoč in petstotimi znaki brez presledkov, bomo lahko plačali tako ceno v primeru, da izvirno besedilo šteje več besed, kot pa prevedeno. Namreč, prevajalec, ki je zadolžen za prevode iz slovenščine v na primer francoščino, bo dobil bistveno krajše besedilo v slovenskem jeziku, kot pa bo na koncu tisto prevedeno.

Skratka, kot vidimo, gre tu predvsem za število znakov, ki jih prevajalec našteje po opravljenem besedilu. V takih primerih ima prevajalec načeloma za nekaj odstotkov višjo postavko za prevod ene avtorske strani. O tem kateri jeziki so tisti tipični, ki lahko (odvisno od ponudnika) terjajo malce višje cene, pa si lahko ogledamo tule: https://prevajanje.spletni-slovar.com/cenik