Cpp ali cestno prometni predpisi

Cpp so pravila, s spoštovanjem katerih je zagotovljena varna vožnja v cestnem prometu. Cestni promet je promet vozil in vseh ostalih udeležencev na javnih in ne kategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet. Cpp nas uči osnov, znanje pa bogatimo z vsakim novim prevoženim kilometrom. Prometna pravila so se razvijala in spreminjala skozi čas na podlagi različnih dejavnikov. Nekatera pravila, pa so ostala vse do danes nespremenjena. Nespremenjena pravila so recimo smer vožnje, ki je za določene države tradicionalen ter od države do države različen. Sprememb pa so bila deležna pravila, katera niso več ustrezala sodobnemu prometu. Ne glede na različno organiziranost prometa, cpp vedno urejajo tematike, kot so pravila obnašanja udeležencev v prometu, pravila obnašanja o ustavljanju in parkiranju, pravila uporabe svetlobne in zvočne opreme, skrb in odgovornost za umirjen, varen in nemoten potek cestnega prometa, pogoje za prevoz tovora v cestnem prometu, varstvo udeležence v prometu, psihofizično stanje udeležencev v prometu ter naprave za urejanje prometa.

Teorija in praksa cestnega prometa

Cpp so uveljavljena praksa in postopki, ki jih morajo uporabniki cest spoštovati. Veljajo za vse udeležence, razen če ni posebej določeno za drugače. Osnovni cpp so določeni z mednarodno pogodbo pod okriljem Združenih narodov. Imenuje se Dunajska konvencija o cestnem prometu. Poleg predpisanih cpp se v praksi uporabljajo tudi nepisana pravila. Znana so predvsem lokalnemu prebivalstvu oziroma lokalnim udeležencem v prometu. Ter seveda redkim tujcem, ki so jih skozi prakso spoznali. Na splošno pa je vsem znano nepisano pravilo, da se izogibamo prometni nesreči ter jo skušamo na vsak način preprečiti. Več pozornosti moramo posvetiti prometu izven lokalnega okolja, saj se lahko znajdemo v nepredvidljivih situacijah. V teh primerih je zlato pravilo prilagoditev sloga vožnje lokalnemu prometu ter ustrezen reakcijski čas. Ker so nam kljub znanju cpp lokalne navade voznikov neznanka, bomo najverjetneje potrebovali nekoliko več reakcijskega časa.