Idealni predmeti za inštrukcije

Inštrukcije so lahko zelo učinkovite, lahko pa se izkažejo za neustrezno obliko učne pomoči. Na to vplivajo različni dejavniki, v veliki meri pa gotovo tudi predmet oziroma učna snov, ki jo želimo na ta način poučevati. Nekateri predmeti so kot nalašč za inštrukcije, tako da bo takšna oblika učne pomoči privedla do odličnih rezultatov.

Inštrukcije matematike

Najbolj priljubljene so inštrukcije matematike, ki že s tem sporočajo, da gre za učinkovito opcijo. Matematika je predmet, ki omogoča različne načine poučevanja, hkrati pa zahteva dobro razumevanje učne snovi in vztrajno vadbo matematičnih spretnosti. To pomeni, da je možno inštrukcije matematike oblikovati tako, da bo lahko učenec po različnih poteh prišel do ključnih spoznanj in dobro osvojil učno snov. Razlaga v šoli je le ena izmed možnosti, iste koncepte je možno predstaviti tudi na različne načine, kar nekaterim učencem omogoča bistveno lažje učenje. Poleg tega omogočajo inštrukcije matematike tudi pripravo prilagojenih vaj, s katerimi bodo učenci svoje znanje uspešno kalili dalje.

Inštrukcije statistike

Podoben učinek lahko pričakujemo pri drugih predmetih, ki so dovolj obsežni, da omogočajo različne pristope pri poučevanju učne snovi. Tako so recimo priljubljene tudi inštrukcije statistike, ki pokriva izjemno široko področje in spet kombinira različna teoretična znanja s praktičnimi nalogami. Inštrukcije statistike ciljajo večinoma na študente, ki imajo ta predmet v začetnih letnikih svojih študijskih programov. Statistika se predstavi skozi praktične vsebine, pogosto imamo za cilj kak praktični projekt, ki zahteva veliko znanja in vaje. Seveda pa se tudi inštrukcije statistike v veliki meri posvečajo teoretičnim znanjem, ki predstavljajo osnovo za dobro poznavanje učne snovi in suveren nastop pri reševanju nalog na tem področju.

Praviloma se pri inštrukcijah najbolje obnesejo naravoslovni predmeti, sploh tisti, ki veliko kombinirajo teorijo in prakso. Manj primerni so predmeti, pri katerih je več poudarka na široki zbirki informacij, recimo zgodovina in geografija.