Izzivi pri vzdrževanju izpušnih sistemov

Pri novejših avtomobilih, ki imajo vgrajene motorje standarda Euro 5 ali več, je ključnega pomena za zmanjševanje onesnaževanja okolja namestitev ustreznega izpušnega sistema. Sodoben izpušni sistem je tako sestavljen iz več elementov, ki imajo nalogo kar se da omejiti izpuste škodljivih plinov, pa tudi zvočne emisije, ki morajo biti čim nižje. Za športno zasnovane avtomobile pa je poleg tega pomemben tudi pretok izpušnih plinov, ki se ga da optimizirati s frekvenčnim uglaševanjem izpušnega sistema, ki pa se razlikuje od motorja do motorja.

Elementi, ki jih vsebuje sodoben izpušni sistem, so DPF ali FAP filter trdnih delcev, katalizator z eno ali več stopnjami, lambda sonda za zaznavo količine neželenih izpušnih plinov, kolektor za zbiranje izpuha iz vseh valjev motorja ter cevi in končni lonec izpuha, ki poskrbi za zvočno dušenje s čim manjšim vplivom na pretok izpušnih plinov. Pri nekaterih avtomobilih najdemo še integrirano turbino za prisilno polnjenje, ki poveča izkoristek motorja, ter šobo za vbrizg tekočine AdBlue, ki je namenjena za še boljše delovanje katalizatorjev v sodobnih dizelskih motorjih.

Za povečanje zmogljivosti motorja se lahko izvede odstranitev DPF filtra, ki poveča pretok izpuha in malenkost dvigne moč motorja. Vseeno pa tako modificiran izpušni sistem ne more opraviti tehničnega pregleda, ker so emisije trdnih delcev previsoke. Zato se odstranitev DPF filtra izvaja le pri pregledu in servisiranju izpušnega sistema. Sčasoma se zaradi različnih načinov delovanja motorja sploh pri dolgih mestnih vožnjah lahko razvijejo obloge, ki povišajo temperaturo DPF filtra. Sčasoma se lahko ta uniči do te mere, da je odstranitev DPF filtra in njegova zamenjava z novim neizogibna. Pri tem lahko pride do velikih stroškov, saj so originalni filtri zelo dragi. K sreči pa obstajajo cenejše alternative v obliki tipskih filtrov cenenih znamk, še bolj pa se priporočajo načrtno narejeni filtri originalnih oblik.