Montaža svetlobnih kupol in svetlobnih trakov

Svetlobne kupole so eden najbolj značilnih elementov v sodobnih zgradbah večjih dimenzij. Naj bo proizvodna in skladiščna hala ali pa potniški terminal na letališču, povsod, kjer se v notranjih prostorih dnevno gnete mnogo ljudi, je potrebno zagotoviti zadostno količino dnevne svetlobe, ki ugodno vpliva na človeško počutje. Ta cilj lahko dosežemo le s postavitvijo svetlobno prepustnih površin primernih dimenzij.

Najbolj pogosta konfiguracija svetlobnikov v večjih objektih je svetlobni trak. Svetlobni trak je izraz, ki označuje niz poljubno zastekljenih okenskih odprtin v obliki traku. Zasnova svetlobnega traku je precej enostavna in po navadi olajša tudi samo gradno objekta, kjer je predviden svetlobni trak, hkrati pa se z zmanjšanjem skupne dolžine robov in montažnih nastavkov poceni in pohitri še montaža svetlobnega traku s sistemom nodt.

Elemente svetlobnega traku lahko v grobem razdelimo v dve skupini, svetlobne kupole (bolj ali manj izbočenih krivin različnih oblik) in ravne polikarbonat plošče. Svetlobne kupole so vizualno bolj atraktivne in vpadljive. Ker so izbočenih oblik, so v primerjavi z ravnimi polikarbonat ploščami še nekoliko bolj odporne na mehanske udarce, kar pride prav zlasti na področjih s pogosto točo. Ravne polikarbonat plošče s trdnostjo ne zaostajajo dosti za svetlobnimi kupolami, so pa še nekoliko bolj enostavne za montažo.

Tovrstne svetlobne trakove se da zelo elegantno vključiti v sistem prezračevanja in kontroliranja pretoka zraka v primerih požara. Eden takih je sistem nodt, ki zagotavlja zadosten odvod dima in toplote, hkrati pa ne pripomore h pretiranem povečanju prepiha, ki bi utegnil še razširiti požar. Sistem nodt je sestavljen iz strateško postavljenih loput, ki se lahko uporabljajo tudi za prezračevanje. Srce sistema nodt pa predstavljajo prožilni mehanizmi in kontrolni sistem. Za odpiranje loput se uporabljata dva mehanizma: električni in pnevmatski. Električni se uporablja za prezračevanje in v primeru požara, če ima sistem še dostop do električne energije. Pnevmatski pa se sproži samodejno preko toplotnih ampul protipožarnega sistema v primeru hujšega požara.