Prilagodljivost je ključna odlika dobrega inštruktorja

Inštrukcije so priljubljena rešitev v primeru težav pri šolskem delu. A uspešnost ni garantirana – odvisna je tako od učenca kot od inštruktorja, pa tudi od mnogih drugih dejavnikov. Največ pozornosti se običajno namenja lastnostim inštruktorja, zato so dobri inštruktorji zelo iskani in cenjeni. Ena glavnih odlik dobrega inštruktorja pa je prilagodljivost.

Način dela

Nek način dela ne bo ustrezal vsem učencem. Inštruktor se mora prilagoditi svojim učencem tudi pri načinu dela – nekaterim učencem bodo najbolj koristile individualne inštrukcije, drugi imajo raje skupine, morda pa so prava rešitev celo inštrukcije online. Dobri inštruktorji imajo izkušnje z različnimi metodami dela in so pripravljeni inštruiranje prilagoditi željam in potrebam učenca. Inštrukcije online omogočajo dodatno prilagodljivost, saj niso toliko vezane na razpoložljivost časa in prostora oziroma nasploh lokacije. Seveda pa ta rešitev ne pride vedno v poštev – inštrukcije online za nekatere predmete niso učinkovite, veliko bolje je delati osebno ali celo v skupini.

Ponudba predmetov

Med najbolj priljubljenimi predmeti za inštrukcije ni težko dobiti dobrega izvajalca. Bolj pa se bo treba potruditi pri drugih predmetih – inštrukcije elektrotehnike in drugih strokovnih predmetov na primer nudi manj ponudnikov, zato bo izbira težja. Poleg tega inštrukcije elektrotehnike zahtevajo tudi drugačne metode, veliko strokovnega znanja in iznajdljivosti pri podajanju snovi. V takšnih primerih se kakovosten inštruktor najbolj izkaže, medtem ko bo slab izvajalec povzročil le slabo voljo in nepotrebne stroške. Pri takšnih predmetih se torej splača dobro pobrskati po ponudbi. Ker pa inštrukcije elektrotehnike in drugih strokovnih predmetov nudi manj inštruktorjev, bo to opravilo morda nekoliko lažje.